Spring til indhold

Håndtering af akut opstået krise med studenterinvolvering

Er der opstået en akut kritisk hændelse med en eller flere studerende involveret, så er der hjælp at hente.

Håndtering af akut opstået krise med studenterinvolvering

Er der opstået en akut kritisk hændelse med en eller flere studerende involveret, så er der hjælp at hente.

AAU har et akut psykologisk kriseberedskab til studerende, som ansatte kan hente hjælp fra til håndtering af en krisesituation. Professionel håndtering er med til at passe på den studerende såvel som dig, som ansat.

Præmisser for rekvirering:

Dækningen af udgifter til en akut opstået krise skal altid være godkendt af AAU-ledere på minimum delegationsniveau 4 (fx studieleder, viceinstitutleder, sektorchef, områdeleder, områdechefer, sekretariatschefer). Der kan max rekvireres 5 timer inkl. transport. Er der behov for yderligere timer, skal AAU Studie- og trivselsvejledning involveres.

Derudover skal en eller flere af nedenstående præmisser være opfyldt*:

 • Krisen er opstået i AAU-regi.
 • Krisen har betydning for den/de studerendes evne til at opretholde/fastholde studiet.
 • Krisen vurderes så alvorlig, at den ikke kan håndteres af AAU’s eksisterende system, fx hos AAU Studie- og trivselsvejledning, Studenterpræsterne eller Studenterrådgivningen.

*Hvorvidt det psykologiske kriseberedskab rekvireres vil altid bero på en konkret vurdering af studieleder, evt. i samråd med AAU Studie- og trivselsvejledning eller psykologisk kriseleverandør.

Kontakt og procedure for tilkald af krisepsykolog

 1. 1

  Du kontaktes af en studerende på grund af en akut opstået krisesituation, hvor én eller flere studerende er involveret.

 2. 2

  Du kontakter herefter nærmeste ansvarlig leder på minimum delegationsniveau 4, fx studieleder, viceinstitutleder, sektorchef eller områdeleder for at afstemme, om der skal indhentes akut krisehjælp. Undersøg, hvis muligt, først om den/de studerende er dækket med krisepsykologhjælp via egen (indbo)forsikring. Hvis ja, skal denne ordning benyttes i stedet for AAU's psykologiske kriseberedskab.

 3. 3

  Ansvarlig leder, eller den kontaktperson som ansvarlig leder har udnævnt, rekvirerer psykologisk krisehjælp hos Nordisk Krisekorps på døgndækket vagttelefon: 60 11 11 44

  Der er mulighed for gratis direkte sparring om, hvilken indsats der er behov for, hos Nordisk Krisekorps eller med AAU Studie- og trivselsvejledning

 4. 4

  Hvis rekvirenten ikke er den ansvarlig leder (minimum delegationsniveau 4) skal rekvirenten, af hensyn til efterfølgende journalisering, sikre en skriftlig godkendelse fra den ansvarlig leder.

 5. 5

  Efter aftale påbegynder en chefpsykolog løsningen af opgaven. Psykologen styrer, aftaler og orienterer den ansvarlige leder om det videre forløb.

 6. 6

  Efter afslutning af akut psykologisk krisehjælpsforløb udfylder rekvirent eller kontaktperson en blanket i WorkZone til dækning af udgifter i forbindelse med akut opstået krise med studenterinvolvering. Studieservice (AAU Studie- og trivselsvejledning) sørger for at godkende faktura og uploade relevante bilag, hvorefter sagen lukkes.

 7. 7

  Har du som AAU-ansat brug for at snakke en svær oplevelse igennem, kan man gøre brug af AAU's aftale om psykologisk rådgivning for ansatte. Kontakt HR-afdelingen for eventuelle spørgsmål.

Taxi-transport

Ved let tilskadekomst, hvor der er brug for at komme under lægebehandling - eller ved behov for transport til psykiatrisk skadestue kan AAU's aftale om siddende patientbefordring anvendes

AAU Studie- og trivselsvejledning

I tilfælde af en krise opstår, har AAU Studie- og trivselsvejledning en koordinerende rolle. Dette betyder, at AAU Studie- og trivselsvejledning ikke håndterer situationen, men giver råd om spørgsmål vedrørende procedurer for rekvirering af psykologisk krisehjælp.

Kontakt AAU Studie- og trivselsvejledning

Samtalekort

Se i øvrigt AAU Studie- og trivselsvejledningens samtalekort, som er tiltænkt den uventede samtale med en studerende, der henvender sig på bagkant af en oplevet krænkelse eller som er selvmordstruet.