Studieservice

Studieservice

Studieservice varetager en bred vifte af opgaver inden for det studieadministrative område og har til opgave at understøtte universitetets arbejde som en velfungerende uddannelsesinstitution. Der er tale om hjælp til løsning af planlægnings- og ledelsesopgaver og om service over for ansøgere, studerende, dimittender og AAU-ansatte.

Studieservice er organiseret i nedenstående områder, og leder af Studieservice er studiechef Lone Vestergaard.