Spring til indhold
studieservice.aau.dk

Efter- og videreuddannelse: Fra idé til udbud

Her findes information om og inspiration til, hvilke typer af efter- og videreuddannelse (EVU) AAU p.t. udbyder og har mulighed for at udbyde. Her er også hjælp til, hvordan du kommer fra idé til udbud af EVU-aktivitet, og hvem du kan spørge omkring de forskellige trin i processen.

Efter- og videreuddannelse: Fra idé til udbud

Her findes information om og inspiration til, hvilke typer af efter- og videreuddannelse (EVU) AAU p.t. udbyder og har mulighed for at udbyde. Her er også hjælp til, hvordan du kommer fra idé til udbud af EVU-aktivitet, og hvem du kan spørge omkring de forskellige trin i processen.

Sparring om udbud

Efteruddannelsesteamet i Studieservice har bred viden om rammer m.m. for efteruddannelsesområdet og kan med fordel bruges til sparring om idéer og muligheder for udbud af EVU-aktiviteter.

Under hvert af de 4 trin nedenfor er der desuden henvisning til, hvilke andre enheder eller personer på AAU, som kan kontaktes med spørgsmål.

Hvilke kompetencegivende EVU-typer kan man hurtigst komme i gang med?

  • Heltid på deltid – skal udelukkende godkendes internt, da aktiviteterne tages 1:1 fra allerede godkendte studieordninger for bachelor- eller kandidatforløb og udbydes som deltidsforløb.
  • Enkeltfag fra eksisterende masterforløb (udbydes som selvstændige enkeltfagsforløb fra en godkendt masteruddannelse) - skal udelukkende godkendes internt, da de tages 1:1 fra eksisterende, godkendt studieordning og udbydes løsrevet fra hele mastereuddannelsen. Studieordningen skal dog beskrive, at enkeltfag kan udbydes løsrevet.
  • Særskilte moduler (på masterniveau) – kræver ganske vist godkendelse ved Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, men det er ikke samme omfattende akkrediteringsproces som fx en ny masteruddannelse.

Yderligere information

For yderligere information vedrørende EVU-området, følg nedenstående links.

4 trin fra idé til EVU-udbud:

Efteruddannelse

Kontakt efteruddannelsesteamet
Kontakt Efteruddannelsesteamet i Studieservice
Telefon: 9940 9420
Mail: efteruddannelse@aau.dk