Spring til indhold

Projekt Nyt SIS

Nyt studie­administrativt system­ på AAU

Projekt Nyt SIS

Nyt studie­administrativt system­ på AAU

"SIS" = Student Information System

Status: Klar til afklaringsfase

Fredag den 27. oktober 2023 blev det længe ventede aktstykke for Nyt SIS tiltrådt af Finansudvalget og den 28. oktober kunne Nyt SIS programmet endelig underskrive kontakten med Fluido, der er den valgte leverandør.

I dette dokument kan du læse mere om leverandøren og universitetsdirektør Søren Lind Christiansens tanker om projektet.

Der følger nu en afklaringsfase, hvor programmet og universiteterne i fællesskab bliver klogere på den kommende løsning og den endelige tidsplan for projektet. Denne side holdes løbende opdateret.

Spørgsmål til projektet kan rettes til projektchef Anne-Marie Falch på amfa@adm.aau.dk

Hvad betyder det for dig?

med et nyt SIS
Studerende
skal opleve et sammenhængende studieforløb, hvor der bliver taget udgangspunkt i deres behov, og hvor de gennem selvbetjening har overblik over studieaktiviteter, fremdrift og resultater – og kan agere proaktivt i forhold til egen situation.
Studieadministrative medarbejdere
skal opleve en høj grad af automatiserede arbejdsprocesser gennem selvbetjeningsløsninger for de studerende, fælles overordnede processer og standardiserede arbejdsgange, der flytter sagsbehandlingsfokus fra manuel databehandling af de mange til service af de få studerende, som falder udenfor normalforløb.
Videnskabelige medarbejdere
skal opleve opdateret retvisende data, som fødes ind i de tilstødende systemer, der understøtter deres faglige og pædagogiske arbejde med uddannelserne.
Tværgående administrative medarbejderne
skal opleve en standardiseret data- og begrebsmodel for området og stærke integrationsløsninger.
Universiteternes ledelse
skal opleve en effektivisering af det studieadministrative område gennem bedre it-understøttelse og optimerede overordnede processer samt et bedre grundlag for ledelsesinformation på uddannelsesområdet.

Mere om Nyt SIS

på AAU