Spring til indhold

Krænkede studerende

Alle skal føle sig trygge på AAU. Vi vægter et studie- og arbejdsmiljø præget af respektfuld adfærd og god omgangstone og vi forventer, at alle studerende og ansatte støtter op om det samme. Hvis en studerende alligevel blevet udsat for en krænkelse skal de trygt kunne henvende sig til studieledelsen for at få sparring til håndtering af situationen.

Krænkede studerende

Alle skal føle sig trygge på AAU. Vi vægter et studie- og arbejdsmiljø præget af respektfuld adfærd og god omgangstone og vi forventer, at alle studerende og ansatte støtter op om det samme. Hvis en studerende alligevel blevet udsat for en krænkelse skal de trygt kunne henvende sig til studieledelsen for at få sparring til håndtering af situationen.

Hvem skal handle i krænkelsessager?

Det er den ansvarlige leders ansvar at handle på henvendelser fra studerende på baggrund af en oplevet krænkelse. Det vil i mange tilfælde være studielederen, men opgaven kan også uddelegeres til studienævnsformanden.