Krænkede studerende

Krænkede studerende

AAU Studie- og trivselsvejledning har kompetencer til at håndtere sager om krænkede studerende. Trivselsvejlederne kan hjælpe den studerende med at skabe overblik over situationen og oplyse hvilke muligheder der findes, for videre hjælp. Hvis du som medarbejder ikke føler dig klar til at håndtere en konkret sag, kan du altid ringe til en trivselsvejleder for sparring og henvisningsmuligheder for den studerende. 

Hvem skal du kontakte?

Hvis en studerende vil anmelde en medstuderendes krænkede adfærd, skal der indsendes en anmeldelse til studielederen.

Hvis studielederen vurderer, at der er tale om grov eller gentagen uacceptabel adfærd, sendes en indstilling til Rektor. Rektor (den administrative sagsbehandling varetages af Uddannelsesjura i Studieservice) sørger for, at den studerende bliver hørt, vurderer indstillingen og træffer en afgørelse. 

Har den studerende brug for hjælp til at anmelde en krænkelse, hjælper AAU Studie- og trivselsvejledning gerne den studerende med processen.

Hvis du har brug for sparring

Hvis du har spørgsmål til håndteringen af sager om krænkede studerende, er du altid velkommen til at skrive til AAU Studie- og trivselsvejledning eller ringe på telefon 9940 9440 fra kl. 12 til 14 (mandag-tirsdag, torsdag-fredag). Du kan også kontakte en studie- og trivselsvejleder udenfor callcenterets åbningstid. Kontaktinformationerne finder du her.  

Samtalekort

Følgende samtalekort er tænkt som konkret inspiration til, hvad man i samtalen med en sårbar studerende, kan have fokus på. Kortene er opdelt i temaer og forslag til henvisningsmuligheder er angivet ud fra hvert tema. Der kan eksempelvis være situationer, hvor en studerende henvender sig til en underviser eller en studiesekretær med: 

  • Oplevelse af krænkelse fx mobning, diskrimination, chikane, seksuelt overgreb mv.
  • Selvmordstanker 

Hent samtalekortene her.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål til samtalekortene er du velkommen til at kontakte studie- og trivselsvejleder Maria Paninnguaq Rafaelsen.