Spring til indhold

Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodel

For at understøtte de studerendes studieintensitet og læringsudbytte skal de præsenteres for Studieaktivitetsmodellen:

Studieaktivitetsmodellen kan anvendes på to måder:

1) Dialog og forventningsafstemning med de studerende

  • Studieformen på AAU eksemplificeret gennem aktiviteter i studieaktivitetsmodellen
  • Samspillet mellem forskellige aktiviteter
  • Ansvar for egen læring

2) Tilrettelæggelse af semestre og uddannelser

  • Tjek følgende Excel-værktøj for at understøtte arbejdet med at opbygge semestre med en hensigtsmæssig fordeling af timer samt beregn de studerendes arbejdsbelastning og dermed synliggøre, hvad de kan forvente i løbet af semesteret.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Best practice-eksempel

Studieaktivitetsmodellen har været afprøvet i pilotforsøg på 7. semester af Oecon-studiet. Hør studieleder Mogens Ove Madsen fortælle om hvordan arbejdet med modellen har givet de studerende bedre overblik over, hvordan arbejdsbyrden fordeler over et semester og hvordan den har hjulpet ift. både planlægningen af semesteret og ift. introduktionen for de studerende.

Overvejer du at implementere Studieaktivitetsmodellen i studiestarten?

Spørg dig selv:

 • Hvordan forventer vi egentlig, at vores studerende forbereder sig og arbejder i deres selvstudier?
 • Er det klart for os selv og for dem?
  Ved vores studerende, med hvilke teknikker man får mest muligt ud af forelæsningerne?
 • Er de studerende bekendt med formålene med de forskellige aktiviteter og arbejdsformer, de indgår i? - Fx henholdsvis forelæsninger og opgaver
 • Har vi de samme krav og forventninger på tværs af gruppen af undervisere?
 • Uddannelsens formidling af hvilke typer aktiviteter ‘jobbet’ som studerende rummer, herunder hvordan man som studerende optimerer sit udbytte af de forskellige aktiviteter (Projekt- og gruppearbejde/PBL, forelæsninger, øvelser, rapport-, projekt- og opgaveskrivning mv.)


Hvis du vil vide mere

Typisk er studielederen ansvarlig, mens en VIP-ansat er udførende.