Studieservice

Om Studieservice

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram for Studieservice 2020

Mission, vision og værdier

Mission

Studieservices formål og mission er at være med til at løse Aalborg Universitets opgave som uddannelsesinstitution:

 • Ved at udvikle formålstjenlige og velfungerende administrative løsninger og servicetilbud til universitetets uddannelser og studerende, samt
 • Ved at give relevant støtte til universitetets ledelse.

Vision

Studieservice vil:

 • Medvirke til at forbedre kendskabet i Danmark og udlandet til universitetets samlede uddannelsesudbud og til at sikre optagelse af de bedst kvalificerede studerende. Det gælder optagelse på såvel heltids- og deltidsuddannelser på dansk som engelsksprogede uddannelser. Der tilstræbes nærværende, grundig og objektiv information med henblik på at mindske frafald.
 • Medvirke til at udbygge relevant gennemførelsesvejledning, vejledning om studieskift, vejledning om studie- og praktikophold i Danmark og i udlandet samt udslusningsvejledning. Udslusningsvejledningen omfatter aktiviteter, der kan medvirke til at styrke de studerendes beskæftigelsesmuligheder.
 • Udvikle procedurer for uddannelsstøtte, legatstøtte, støtte i forbindelse med udlandsophold samt Specialpædagogisk støtte (SPS) med henblik på at sikre korrekt og hurtig administration.
 • Udvikle universitetets fælles studieadministrative system (STADS) og IT-støttesystemer i øvrigt. IT-systemerne udvikles med en webgrænseflade, og der sigtes imod at etablere flest mulige selvbetjeningstilbud til de studerende.
 • Udvikle procedurer for information og støtte til ledelsesinstanser på alle niveauer om søgning, optagelse, gennemførsel, beskæftigelse og andre relevante aktiviteter.

Værdier

Vi vil gerne kendes på disse værdier:

 • Vi er en del af Aalborg Universitet og understøtter universitetets arbejde som uddannelsesinstitution så godt som muligt.
 • Vi er åbne over for forandringer og ved, at de hele tiden kommer, både udefra og indefra.
 • Vi vil gerne i dialog med andre dele af universitetet, når vi skal løse en fælles opgave.
 • Vi er en serviceorganisation og vil yde en professionel service overfor vores kunder.
 • Vi vil gerne vise respekt overfor andres synspunkter og interesser, men forventer også en tilsvarende respekt fra andre.
 • Vi vil internt vise respekt for hinandens synspunkter gennem anerkendende kommunikation.
 • Vi har et ansvar for hinanden og skal tage initiativ imod isolation, dårlig stemning, mobning og stressymptomer.