Spring til indhold
studieservice.aau.dkEmployability

Hvad er employability?

AAU Karrieres praksis bygger på 3 hovedelementer: Employability, karrierelæring og karrierekompetence.

Hvad er employability?

AAU Karrieres praksis bygger på 3 hovedelementer: Employability, karrierelæring og karrierekompetence.

Employability

Employability handler om individets evne til først at skabe adgang til og derefter at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og skal forstås som et gensidighedsforhold mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Employability er det, der i samspil med den studerendes voksende faglige og personlige indsigt, viden og kompetencer, påvirker evnen til at skabe værdi på arbejdsmarkedet

Employable

Employable er ikke noget, man er (som et statisk fænomen), og den samme person kan være mere employable i én kontekst (en del af arbejdsmarkedet) end i en anden. Omend man ikke kan måle på, om en given person er employable, fortæller teorierne os om en række parametre for employability (fx faglige og personlige kompetencer, praktisk erfaring og selvindsigt), som skaber større sandsynlighed for beskæftigelse, men ikke garanterer beskæftigelse.

AAU-Employable

Når disse parametre relateres til de studerendes tid på AAU, opstår begrebet om studerende og dimittender, som bliver ’AAU-Employable’. Modellen herunder peger på en række elementer, der kan påvirke individets evne til i højere grad at blive ’AAU-Employable’.

En række forskellige elementer påvirker hvor 'AAU-employable' et individ kan blive. Det er elementer såsom studierelevant studiejob, projektorienterede forløb, entreprenørskab og studie- og karrierevejledning

Karrierelæring og karrierekompetence

Karrierelæring er læringsprocessen, som medvirker til udviklingen af karrierekompetencer, som til sidst medvirker til at personen bliver mere employable, hvilket øger sandsynligheden for, at personen kan etablere et meningsfuldt ansættelsesforhold ved en arbejdsgiver (employment).
Karrierekompetencer er de ”værktøjer” og erfaringer, der gør det nemmere for den enkelte at forholde sig til og agere i den kompleksitet, en karriere indeholder – og er omgivet af.

Karrierelæring og karrierekompetence er de studerendes muligheder for at indgå i employability-processen. Uddannelsen, AAU Karriere og i visse tilfælde andre aktører skal samarbejde om at skabe rammerne for denne proces.

Karrierelæring er læringsprocessen, som udvikler karrierekompetencer, som til sidst gør at personen bliver mere employable, hvilket øger sandsynligheden for ansættelse (employment)

Den studerendes ansvar

Arbejdet med employability er i sidste ende noget, den enkelte studerende skal påtage sig – understøttet af karriererelaterede indsatser såsom karriereforløb, der gør det muligt for den enkelte at blive mere employable.

Derfor er det vigtigt, at den enkelte studerende selv tilvælger employability-øgende aktiviteter i løbet af sin studietid – ud over den karrierelæring, der i sig selv ligger i at fordybe sig i et fagområde – og at AAU skaber rammer, som kan øge den studerendes employability.

AAU Karriere i en konsulterende rolle

Ud over selv at være udøvende i forhold til karrierevejledning og karrierelæring betragtes karriereenhedens rolle i forhold til ovenstående som supporterende for de faglige miljøer i at integrere karrierelæring i undervisningen.

Integrationen af employability-tiltag i de studerendes øvrige aktiviteter er et vigtig, fordi der på én gang kræves engagement og overskud fra den studerende. Dette engagement mobiliseres ved at gøre aktiviteterne nærværende og sammenhængende med den studerendes øvrige aktiviteter.

Således bør et karriereforløb over 4 semestre understøtte de udfordringer og muligheder, de studerende møder igennem uddannelsen. Eksempelvis ønsket om et studiejob på 7. semester, afsøgning af praksismuligheder på 8. semester, mødet med praksis eller udlandsophold på 9. semester og den begyndende jobsøgning og overgang til arbejdsmarkedet på 10. semester.

Kontakt

AAU Karriere
Line Randa
Karrierekonsulent

lra@adm.aau.dk
Tlf. 9940 7403
Christian Friis-Nielsen
Karrierekonsulent

cfn@adm.aau.dk
Tlf. 9940 9413