Studieadministrative systemer

 • +

  DANS

  DANS er et nationalt digitalt ansøgnings- og sagsbehandlingssystem, som bruges i forbindelse med optagelse på uddannelser og enkeltfag. 

  DANS består af tre delsystemer; Ansøgningsportalen, hvor ansøgere søger om optagelse og får svar, DANS Sagsbehandling, hvor ansøgninger sagsbehandles af medarbejderne i Studieservice, og DANS Faglig vurdering, hvor faglige bedømmere foretager vurderinger af ansøgninger.

 • +

  Digital Eksamen

  Digital Eksamen er Aalborg Universitets system til håndtering af eksaminer på AAU. Systemet varetager eksamensprocessen fra den fødes i STADS som en eksamenstilmelding, prøven sættes op af en eksamensadministrator, den studerende afleverer og indtil en bedømmelse til sidst returneres til STADS.

 • +

  ITX Flex

  ITX Flex fungerer som en digital eksamensvagt, der dokumenterer den studerendes digitale handlinger under en stedprøve. Som ITX Flex behandler foregår efterbehandlingen via Digital Eksamen.

 • +

  Modulbasen

  Modulbasen er AAU’s database over samtlige udbudte moduler på alle AAU’s uddannelser – typisk kursus- og projektmoduler – og er således en opdateret kilde til nøgleinformation om, hvad man som studerende kan forvente af indholdet af undervisningen på AAU’s uddannelser. 

 • +

  STADS

  STADS består af to delsystemer; eSTADS og iStads/Stads+. Systemerne deler database og indeholder dermed samme data, men indeholder forskellige skærmbilleder til forskellige formål. Derudover er der Stads-Selvbetjening (inkl. et support-modul til ansatte), hvor de studerende ser deres resultater, foretager tilmeldinger og downloader udskrifter.

  STADS er AAU’s studieadministrative kernesystem, som indeholder oplysninger om AAU’s nuværende og tidligere studerende og uddannelser. Det er også på baggrund af data i STADS at AAU foretager diverse indberetninger, som fx STÅ, til Uddannelses og forskningsministeriet. Det er derfor vigtigt, at data i STADS er korrekt. 

 • +

  Studieordningsbasen

  Studieordningsbasen er AAU’s database over samtlige studieordninger, der er gældende på AAU. Studieordningerne beskriver de regelsæt der gør sig gældende for uddannelserne, organisatorisk tilhørsforhold og oversigter over de moduler, den studerende skal tage for at gennemføre uddannelsen. Fra oversigten over moduler linkes direkte til de komplette modulbeskrivelser i Modulbasen.

 • +

  Timetal

  Timetalssystemet er et fagsystem, der bruges til indberetning af, hvor mange undervisnings- og vejledningslektioner mv., som institutterne tilbyder de studerende. Der indberettes to gange årligt og tallene er en del af de nøgletal, som indberettes til UddannelsesZOOM. 

 • +

  Uddannelsesbasen

  Uddannelsesbasen er AAU’s database over samtlige udbudte uddannelser. I Uddannelsesbasen kan du altid finde en opdateret liste over alle uddannelser på Aalborg Universitet. 

 • +

  UniStart

  UniStart er et AAU-system, som bruges i forbindelse med ansøgninger om optagelse på bacheloruddannelser. Ansøger kan se status på sine ansøgninger til AAU, modtager og besvarer beskeder fra sagsbehandler og svarer på tilbud om optagelse. Derudover bestiller alle nye studerende AAUcard, giver sms-samtykke og aktiverer deres AAUmail via UniStart. 

 • +

  Urkund/Ouriginals

  Urkund/Ouriginals er det system, AAU anvender til at scanne for plagiat. Scanning sker automatisk via Digital Eksamen men besvarelser kan også scannes manuelt af AAU-ansatte.

Adgang til studiesystemer

Har du brug for at få oprettet, revideret eller fjernet adgang til ovenstående systemer, skal du udfylde blanketten og sende det til Studiesystemer: studiesystemer@aau.dk

download blanket

Tilmeld dig nyhedsmails

 • Tilmeld dig nyheder omkring et eller flere af de it-systemer, Studiesystemer forvalter, samt generelle nyheder fra Studiesystemer. Vi informerer om bl.a. nye features samt driftsproblemer/fejl på de systemer, vi forvalter.
 • Du kan være tilmeldt visse nyhedsmails i kraft af din stilling eller dine arbejdsopgaver - disse tilmeldinger kan du ikke selv redigere. Kontakt evt. Studiesystemer for at få oplyst hvilke nyhedsmail, du er tilmeldt.
 • ​Hvis du vil afmelde, redigere eller blot se dine tilmeldinger, skal du indtaste din mail-adresse og klikke 'Opdater tilmelding'. Derefter får du mulighed for at opdatere dine tilmeldinger.
 • Husk at tilmelde dig mindst én gruppe.
 • ​Hvis du tilmelder dig via en ikke-AAU-mail kan nyhedsmails ende i din spam-folder. Husk at godkende afsenderen, så mails fremadrettet ender i din indbakke.
 • Ved tilmelding og redigering får du ingen bekræftelsesmail. Du får dog en bekræftelsesmail hvis du afmelder alle nyhedsmails.
 • Man kan tilmelde både individuelle mailadresser og fællesmail.

Tilmeld dig nyhedsmails

Mangler du noget?

Er der mangler på hjemmesiden, så kontakt sts-sekretariatet@adm.aau.dk.

Spørgsmål vedr. adgang til systemerne:
Kontakt Studiesystemer studiesystemer@aau.dk