Kvalitet og Analyse

Medarbejdere

Chef

Kvalitet og Analyse

 • profile image

  Carina Back

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • - Understøttelse af kvalitetssystemet, herunder opgaver knyttet til selvevaluering af uddannelser - Prækvalifikation - Opfølgning på den løbende monitorering af studiemiljø - Understøttelse af prodekaner samt institutter i forhold til evaluering og monitorering af uddannelsernes kvalitet og relevans - Ad hoc opgaver
 • profile image

  Elisabeth Frederiksen

  AC-Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • - Understøttelse af AAU's kvalitetssystem, herunder opgaver knyttet til selvevaluering af uddannelser - Bidrag til udvikling af uddannelsesporteføljen, herunder fx. ansøgninger om godkendelse af nye uddannelser, sammenlægninger og titelændringer. - Opfølgning på udfordringer i det fysiske studiemiljø - Understøttelse af prodekaner samt institutter i forhold til evaluering og monitorering af uddannelsernes kvalitet og relevans - Ad hoc-opgaver
 • profile image

  Lena Højlund Larsen

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Udvikling og revision af AAU's kvalitetssystem. Sikre at kvalitetssystemet lever op til eksterne krav. Ansvarlig for AAU's Kvalitetspolitik og organisering af kvalitetsledelse. Dialog med Akkrediteringsinstitutionen og Ministeriet om kvalitet i uddannelser
 • profile image

  Louise Michelsen

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Understøttelse af prodekaner samt institutter i forhold til evaluering og monitorering af uddannelsernes kvalitet og relevans. Understøttelse af AAU's kvalitetssystem, herunder opgaver knyttet til selvevaluering af uddannelser og uddannelsesberetninger. Udarbejdelse af ledelsesinformation, uddannelsesnotater og rapporter. Koordinering og betjening af AAU Kvalitetsnetværk.
 • profile image

  Sara Marie Jensen

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Understøttelse af AAU's kvalitetssystem, herunder opgaver knyttet til evaluering af uddannelser - Bidrag til udvikling af uddannelsesporteføljen, herunder fx. prækvalifikation, sammenlægninger og titelændringer. - Understøttelse af prodekaner samt institutter i forhold til evaluering og monitorering af uddannelsernes kvalitet og relevans. Akkreditering.
 • profile image

  Sebastian Rakov

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • - Akkreditering af eksisterende uddannelser - Ansøgninger om prækvalifikation af nye uddannelser og akkreditering af nye uddannelser - Udvikling af kvalitetssikringssystemet - Implementering af kvalitetssikringsinitiativer - Design og analyse af studiemiljøundersøgelser samt opfølgning på disse - Design og analyse af dimittendundersøgelser samt opfølgning på disse - Ledelsesstøtte til dekaner, studieledere og studienævnsformænd ifm. kvalitetssikring og kvalitetsudvikling