Spring til indhold

Styrk dine kompetencer og din internationale profil

Erasmus+ mobilitetsstipendier til ansatte

Styrk dine kompetencer og din internationale profil

Erasmus+ mobilitetsstipendier til ansatte

Erasmus mobilitetsstipendier er en mulighed for "staff exchange" for alle TAP og VIP ansatte på Aalborg Universitet (AAU).

Du kan søge midler til at hjælpe til at dække dine rejse- og opholdsudgifter hos et AAU partneruniversitet, en virksomhed/organisation i EU/EØS eller du kan deltage i en Staff Week under Erasmus ordningen.

Hvad du skal vide om staff exhange/udveksling

Få en snak med en vejleder på Internationalt Kontor

Du er velkommen til at drøfte dine muligheder for et mobilitetsophold med en vejleder på Internationalt Kontor. 

Kontakt

Internationalt Kontor
Du kan kontakte Internationalt kontor her: internationaloffice@aau.dk.
Gitte Nørgaard Jensen (mobilitetsophold)
Tlf. nr.: 9940 7501
Mail: gij@adm.aau.dk
Marianne Hansen (stipendium)
Tlf. nr: 9940 9654
Mail: mha@adm.aau.dk