Spring til indhold
studieservice.aau.dkEmployability

Rapport om

Employability­indsatsen på AAU

I universitetssektoren er der generelt en øget opmærksomhed på beskæftigelse for dimittender. Afledt heraf er dette også på AAU et fokusområde, hvor dimittenders karriereveje og muligheder for at anvende deres uddannelse i praksis fortsat har en øget bevågenhed. Generelt konkluderes det i denne rapport, at employability og et blik for praksis og tiden efter studierne bør være et fokuspunkt på alle uddannelser.

Rapport om

Employability­indsatsen på AAU

I universitetssektoren er der generelt en øget opmærksomhed på beskæftigelse for dimittender. Afledt heraf er dette også på AAU et fokusområde, hvor dimittenders karriereveje og muligheder for at anvende deres uddannelse i praksis fortsat har en øget bevågenhed. Generelt konkluderes det i denne rapport, at employability og et blik for praksis og tiden efter studierne bør være et fokuspunkt på alle uddannelser.

Anbefalinger

Vores anbefalinger til en kontinuerlig forbedret beskæftigelsesindsats på AAU er:

Anbefalinger

 1. Forståelsesramme

  Vi skal fastsætte en fælles forståelsesramme for employa­bility på AAU med PBL-modellen som centralt element.

 2. Fælles indsats

  Vi skal koordinere en fælles indsats med klar ansvars- og rollefordeling.

 3. Målrettede og generelle tilbud

  Vi skal både arbejde med målrettede karriereforløb for udvalgte studerende og generelle karrieretilbud for alle studerende.

 4. Eksterne aktører

  Vi skal yderligere indrage eksterne aktører og brug af af­tagerpaneler i en employability-kontekst.

 5. Vidensgrundlag

  Vi skal skabe et bedre vidensgrundlag for arbejdet med employability via systemer for monitorering, evaluering og intern vidensdeling.

Indsatsen på AAU

Som et svar på beskæftigelsesudfordringerne er der på AAU igangsat en række initiativer, der kan understøtte den proces, det er at blive klar til arbejdslivet efter studierne – og dermed samtidig forhåbentlig øge den kernefaglige læring.

Mens nogle af disse initiativer er af mere generel karakter, er det også nødvendigt med mere lokalt forankrede initiativer på de enkelte uddannelser for på den måde bedre at imødekomme den enkelte uddannelses konkrete udfordringer og sikre ejerskab og medansvar for både det integrerede karriereforløb og de øvrige studiespecifikke karriereaktiviteter.

Derudover afholder AAU Karriere generelle karriererelevante aktiviteter og arrangementer på tværs af studier og fakulteter.

Kontakt

AAU Karriere
Line Randa
Karrierekonsulent

lra@adm.aau.dk
Tlf. 9940 7403
Christian Friis-Nielsen
Karrierekonsulent

cfn@adm.aau.dk
Tlf. 9940 9413