Analyse af faktorer for beskæftigelse

Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg Kommune.

I analysen ses der på, hvilken sammenhæng studiejob og karaktergennemsnit har med beskæftigelsen i op til 2 år efter dimission.

Studiejob som faktor inddeles yderligere i 2 underkategorier: Studiejobvarighed – altså hvor længe, den studerende har haft et studiejob i løbet af de sidste 2 år på uddannelsen – og hvor sent i uddannelsen, studiejobbet er ophørt.

Rapporten kan danne grundlag for videre indsatser på employability-området, der særligt kan fokusere sig på individet og de studerende, der har særligt brug for støtte for at kunne finde fodfæste på arbejdsmarkedet efter dimission.

 • +

  Sammenhængen med studiejob

  Overordnet kan det konkluderes, at:

  • Mere studiejob giver højere beskæftigelsesandel både lige efter dimission og 2 år efter
  • Dimittender med studiejob helt indtil dimission er hurtigere i job

  Det påpeges også i analysen, at:

  • Ikke alle har mulighed for at have et studiejob
  • Den positive effekt af studiejobbet også kan tilskrives et højt niveau af employability allerede før studiejobbets begyndelse.
 • +

  Sammenhængen med karaktergennemsnit

  Korrelationen mellem karaktergennemsnit og beskæftigelse er tydelig: Jo højere karakter, desto højere beskæftigelsesandel hurtigere.

  Karaktergennemsnittet er dog formentlig i sig selv ikke den faktor, der gør, at beskæftigelsesandelen stiger.

  Karakteren afspejler nærmere:

  • En faglig styrke og evt. faglige udfordringer
  • Trivsel, overskud og det, der i analysen kaldes ”generel ressourcestyrke”.

  Krydses karaktergennemsnittet med mængden af studiejob, viser tallene ikke, at mere studiejob giver lavere karaktergennemsnit. Gruppen af studerende med karakterer i det laveste interval i undersøgelsen (2-5,9) og intet studiejob er 2 år efter dimission mere end 9 gange så ledige som studerende med høje karakterer og 21-24 mdr. studiejob i løbet af studietiden.

Links fra AAU Karriere