Spring til indhold

Karriere-VIP

En karriere-VIP’s formål at sikre en større integration og forankring af karriererelaterede refleksioner og handlinger hos de studerende igennem uddannelsen.

Karriere-VIP

En karriere-VIP’s formål at sikre en større integration og forankring af karriererelaterede refleksioner og handlinger hos de studerende igennem uddannelsen.

Hvad er en karriere-VIP?

Karriere-VIP’en skal være primus motor for indarbejdelse af karrierelæring på studiet og bindeled til og samarbejdspartner med AAU Karriere. En karriere-VIP er altså ikke den (eneste) praktiserende "karrierelærer".

Rollen som ”karriere-VIP” er opstået for at imødekomme rapportens anbefaling nr. 2: "Vi skal koordinere en fælles indsats med klar ansvars- og rollefordeling".

Beskrivelsen af rollen på denne side er udarbejdet af AAU Karriere og bygger dels på egne erfaringer samt anbefalinger fra videnskabeligt personale, der allerede i større eller mindre grad har erfaringer med denne rolle. AAU Karriere bør konsulteres og inddrages i processen, når I ønsker at etablere rollen som karriere-VIP på jeres studie.

Oversigt over karriere-VIP'er

Er du selv karriere-VIP, og er du nysgerrig på, hvem dine employability-kolleger er? Mangler du inspiration fra andre undervisere med employability-fokus? Får du ikke den information, dine K-VIP-kolleger får?

Her er listen med K-VIP'er på tværs af hele AAU. Listen opdateres automatisk, når AAU Karriere ændrer i den.

Kontakt

AAU Karriere
Line Randa
Karrierekonsulent

lra@adm.aau.dk
Tlf. 9940 7403
Christian Friis-Nielsen
Karrierekonsulent

cfn@adm.aau.dk
Tlf. 9940 9413