Med samarbejde kommer vi længst

Employability

AAU Karriere tilbyder samarbejde med Aalborg Universitets mange studier om at gøre karrieretankegangen og det at orientere sig imod jobmarkedet til en naturlig del af studiet for netop jeres studerende.

Med samarbejde kommer vi længst

Employability

AAU Karriere tilbyder samarbejde med Aalborg Universitets mange studier om at gøre karrieretankegangen og det at orientere sig imod jobmarkedet til en naturlig del af studiet for netop jeres studerende.

Der er ingen tvivl om, at studiespecifikke karrierearrangementers kvalitet bedst sikres i en fælles proces mellem AAU Karriere og studiet.

Vi bestræber os på at levere ydelser af høj kvalitet, og derfor har vi brug for at samarbejde. Indsatserne handler om at give de studerende noget værdifuldt. For at kunne gøre det skal vi samarbejde med dem, der kender de studerende bedst, har kontakt til de studerende og samtidig kender studiets semesterplan og kernefaglighed. Og det er jer.

Som studiesekretær, studieleder, underviser, decentral studievejleder eller andet kan du trække på AAU Karriere i mange forskellige sammenhænge. Det kunne fx være i forbindelse med:

  • Karriereforløb
  • Praktikinformationsmøder
  • Kandidatvalg
  • Aalborg-modellen for problembaseret læring i et karrierelæringsperspektiv
  • Karriereforberedende kurser og workshops, fx om ansøgning og cv
  • Workshop i forbindelse med gruppedannelse
  • Generel sparring om karriereintegration på studiet

Kontakt

AAU Karriere
Line Randa
Karrierekonsulent

lra@adm.aau.dk
Tlf. 9940 7403
Christian Friis-Nielsen
Karrierekonsulent

cfn@adm.aau.dk
Tlf. 9940 9413