Vidensbank for tiltag og indsatser

Velkommen til vidensbank for indsatser til at øge match, trivsel og gennemførsel blandt studerende. Indsatserne er indsamlet blandt studierne gennem det strategiske arbejde med frafald og fastholdelse. Formålet med vidensbanken er, at give alle studier mulighed for frit at lade sig inspirere af og anvende tiltagene i deres arbejde med studiestarten, første og andet semester.

Før optagelse

Fasens nøgletemaer: Match, afklaring & refleksion og forventningsafstemning
Periode: Før d. 5/7

Optagelse

Fasens nøgletemaer: Match
Periode: 28/7

 • +

  Match

  Mål: Optag af meget fagligt motiverede studerende på den enkelte uddannelse

  Indikation på målrealisering: Lavere andel studernede der ikke møder op til studiestart

  Tiltag:

 • +

  Fokuseret selektion

  Mål: Optag af meget afklarede studerende

  Tiltag:

  • Løbende gennemgang og justeringer af adgangskrav ifht uddannelsens indhold (strukturelt element): generelt karakterkrav, specifikke faglige krav, fordeling af kvoter mv.
    

Tidlig studiestart

Fasens nøgletemaer: Begyndende tilknytning, nærvær & personlige udtryk, tryghed & ’afdramatisering’ og faglig kvalificering
Periode: August

 • +

  Begyndende tilknytning

  Mål: Begyndende social integration af nye studerende

  Tiltag:

 • +

  Faglig kvalificering

  Mål: Løft i det fagligt niveau for afgrænset gruppe studerende

  Indikation på målrealisering: Lavere frafald for udvalgte grupper studerende

  Tiltag:

   

 • +

  Nærvær og personlige udtryk

  Mål: De studerende er trygge ved studiestart

  Indikation på målrealisering: Høj grad af deltagelse og kommunikation på FB mv. inden studiestart

  Tiltag:

 • +

  Tryghed og ’afdramatisering’

  Mål: De studerende har overblik vedr. den allerførste tid

  Indikation på målrealisering: Høj andel har logget ind på Moodle og har set information

  Tiltag:

Sen studiestart

Fasens nøgletemaer: Transition/overgang, rolle(ind)læring af rollen som studerende og at komme på plads
Periode: September

Dybere integration

Fasens nøgletema: Opfølgning på studiestart
Periode: Oktober-november

Prøvefasen

Fasens nøgletema: Lærende og støttende
Periode: December-juni

Send os din idé

Vær med til at gøre vidensbanken levende og udbrede kendskabet til gode indsatser på tværs af AAU. Send os jeres gode idéer på studievejledning@aau.dk.