Optagelse

Optagelse

Adfærdsregulerende screening

Hvad?

Adgangsprøver, optagelsesprøver, justering af kvote 2-andel samt kriterier til helhedsvurdering.

Hvordan?

Hvis uddannelsen oplever, at mange studerende har væsentlige faglige mangler eller udfordringer, når studiet påbegyndes, kan viden om de studerendes udfordringer indsamles fx via semesterkoordinatorerne for at få indsigt i, hvorvidt de nuværende adgangskrav er tilstrækkeligt ’filter’ til at sikre studerende med de rette forudsætninger. Hvis uddannelsen herefter overvejer en adgangsregulerende screening, kan følgende spørgsmål stilles: 

  • Hvad skal en given adgangs- eller optagelsesprøve konkret teste?

Overvej at: 

  • Bruge faglige prøver/test, interview/motivationssamtaler, motiveret ansøgning, vurdering af relevant erfaring mv.
  • Justere fordelingen af pladser mellem kvote 1 og kvote 2.
  • Justere vægtningen og målretningen i kvote 2-kriterierne, så det afspejler de ønskede studerende.

Cases: Se bachelor i Idræt, Musik (Almen Populærmusik og Lydproduktion) og Musikterapi.

Hvem?

Ansvar: Studieleder.  
Udfører: Studienævn og VIP.  

Hvornår?

Varsles med mindst 1 år. Der er en årlig høring i studienævnet om ønsker til ændringer.  

Husk

Anvendes inden for rammerne af de til enhver tid gældende bekendtgørelser mv. vedr. adgang og optag. Rådfør med Optagelsen i forhold til planlægning og gennemførelse. Optagelsen har ikke input til det faglige indhold. 

Hvorfor?

Hovedparten af studerende på AAU optages, uden at uddannelserne har stillet yderligere krav til eller konkret testet de potentielle studerendes forudsætninger. Adgangsprøver eller optagelsesprøver er en mulighed for at teste de studerendes forudsætninger på en meget konkret måde. Derudover har adgangsprøver og optagelsesprøver også en funktion i forhold til fx motivation og kendskab til en uddannelse.    

Adgangsprøver og optagelsesprøver kan anvendes som et generelt supplement til de klassiske adgangskrav eller som det grundlæggende element i adgangsgrundlaget.   

Adgangsprøver og optagelsesprøver som værktøj er interessant, fordi det er et af de få værktøjer, hvor det i princippet er muligt at måle effekten af værktøjet, og hvor der desuden foreligger konkret forskning på området, som viser, at adgangsprøver og optagelsesprøver har betydning for fastholdelse og forebyggelse af frafald.   

Forskellige typer indhold i adgangsprøver og optagelsesprøver omfatter bl.a. den studerendes CV, motiveret ansøgning, fagspecifikke tests, samtaler, studieegnethedstest mv.