studieservice.aau.dkTrivsel & fastholdelse

Vidensbank for tiltag og indsatser

Vidensbank for tiltag og indsatser

Vidensbank for tiltag og indsatser

Velkommen til vidensbank for indsatser til at øge match, trivsel og gennemførsel blandt studerende. Indsatserne er indsamlet blandt studierne gennem det strategiske arbejde med frafald og fastholdelse. Formålet med vidensbanken er, at give alle studier mulighed for frit at lade sig inspirere af og anvende tiltagene i deres arbejde med studiestarten, første og andet semester.

Før optagelse

Fasens nøgletemaer: Match, afklaring & refleksion og forventningsafstemning
Periode: Før d. 5/7

Optagelse

Fasens nøgletemaer: Match
Periode: 28/7

Tidlig studiestart

Fasens nøgletemaer: Begyndende tilknytning, nærvær & personlige udtryk, tryghed & ’afdramatisering’ og faglig kvalificering
Periode: August

Sen studiestart

Fasens nøgletemaer: Transition/overgang, rolle(ind)læring af rollen som studerende og at komme på plads
Periode: September

Dybere integration

Fasens nøgletemaer: Opfølgning på studiestart
Periode: Oktober-november

Prøvefasen

Fasens nøgletemaer: Lærende og støttende
Periode: December-juni

Kontakt

Studie- og trivselsvejledning
Send os din idé
Vær med til at gøre vidensbanken levende og udbrede kendskabet til gode indsatser på tværs af AAU. Send os jeres gode idéer på:
studievejledning@aau.dk