Studieservice

SU og SPS

SU og SPS

SU og SPS' kerneopgaver er administration af SU, SPS, transportrabat og udlandsstipendium for universitetets heltidsstuderende i Aalborg, Esbjerg og København.

SU og SPS varetager de opgaver, som er pålagt Universitetet i henhold til SU-regler, SPS-regler samt myndighedskrav, og er forpligtet til at følge de retningslinjer, som SUstyrelsen har udstedt for behandling af SU- og SPS-sager. Vi samarbejder med studierne, andre universiteter, SUstyrelsen og eksterne leverandører.

Administration af SU (Statens Uddannelsesstøtte)

 • Vejledning om alle former for uddannelsesstøtte bl.a. SU-stipendium, SU-lån, fødselsklip, forsørgertillæg, handicaptillæg, tillæg af SU-klip på grund af sygdom mv., samt vejledning om digital ansøgningsprocedure
 • Information til studerende om SU-nyheder m.v.
 • Behandling af og godkendelse af alle former for uddannelsesstøtte til universitetets heltidsuddannelser, adgangskursus og gymnasiale enkeltfag
 • Behandling af studieaktivitetskrav
 • Kobling af uddannelsesrammer mellem STADS og SUstyrelsens it-system US2000, som samkører oplysninger
 • Godkendelse af om de studerende på studieophold i udlandet må medbringe deres SU

ADMINISTRATION AF TRANSPORTRABAT

 • Vejledning og behandling af ungdomskort og kilometerpenge 

Administration af SPS (Specialpædagogisk Støtte)

 • Vejledning om SPS-ordningen til studerende som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Udfærdigelse af ansøgning og indstilling af støtten til Styrelsen.
 • Hjemskaffelse af bevilget støtte i form af fysiske hjælpemidler som borde, stole, it-udstyr mv. eller i form af studiestøttetimer, sekretærhjælp, mentorer mv.
 • Betaling af støtten og udfærdigelse af refusionskrav til Styrelsen

Udlandsstipendium

 • Vejledning om udlandsstipendieordningen til studerende, som ønsker at tage på studieophold i udlandet
 • Behandling af ansøgninger om betaling af studieafgiften

Kontakt

Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Øst

Mail vedr. SU: su@aau.dk
Mail vedr. SPS: sps@aau.dk (henvendelser om specialpædagogisk støtte)

Telefontider:

Telefon: 9940 9430
Tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 12.00
Mandag, onsdag og fredag lukket