AAU logo

Studieservice

AAU Studievejledning og AAU Karriere

AAU Studievejledning og AAU Karriere

Kerneopgaverne for AAU Studievejledning og AAU Karriere er at yde vejledning til potentielle og nuværende studerende samt at bygge bro mellem studerende og erhvervslivet.

AAU Studievejledning og AAU Karriere