Studieservice

Internationalt Kontor og Boligkontor

Kerneopgaverne for Internationalt Kontor og Boligkontor:

 • servicering og administration af internationalt samarbejde på Aalborg Universitet med fokus på international studenterudveksling.
 • at varetage og styrke internationaliseringen på AAU.
 • at tildele og administrere boliger til internationale studerende samt gæsteforskere/undervisere på AAU

Internationalt Kontor

 • Koordinering og administration af det nordiske udvekslings- og stipendieprogram Nordplus
 • Koordinering og administration af det europæiske udvekslings- og stipendieprogram Erasmus
 • Koordinering og administration af oversøiske udvekslings- og stipendieprogrammer og bilaterale aftaler
 • Koordinering og administration af Internationale dobbelt- og fællesgrader (herunder Erasmus Mundus) samt uddannelsessamarbejde under Erasmus+ mm.
 • Optag af udenlandske exchange studerende på engelsksprogede uddannelser
 • Diverse afrapportering vedr. studentermobilitet
 • Administration af stipendier (til studieophold & projektorienterede forløb, stats – og kulturstipendier)
 • Administration af Rektors Internationaliseringspulje
 • Servicering af ledelsen i internationaliseringsspørgsmål
 • Vejledning af studerende i forbindelse med meritgivende studieophold og meritgivende projektorienterede forløb i udlandet.
   

Vores hjemmeside

Internationalt Boligkontor

Internationalt Boligkontor er ansvarlig for tildeling og administration af boliger til de internationale studerende og gæste forskere/undervisere på Aalborg Universitet.

 

Vores hjemmeside