Studieservice

Studentersamfundets sekretariat

Kerneopgaver

Studentersamfundets sekretariats kerneopgave er at være en stabsfunktion ved studenterorganisationen Studentersamfundet ved AAU.

Sekretariatet servicerer Studentersamfundets aktivister samt fungerer som bindeled til AAU.

  • Ansvarlig for regnskabet ved Studentersamfundet i samarbejde med aktivister/revisor.
  • Servicerer de studerende/aktivister med hensyn på regnskab, vedtægter, love
  • Bistå organisationen i mange forskellige ad hoc opgaver.
  • Tilse at aktivisterne overholder regler iht. Fødevarestyrelsen, momsregler, brandregler, spiritusbevilling og andre tilladelser.
  • Administration af motionscenteret UniFitness

Links