Samarbejdsudvalg

 • +

  Om samarbejdsudvalget

  Det lokale samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SA-udvalg) i Studieservice består af studiechef, to arbejdsmiljørepræsentanter, fire medarbejderrepræsentanter og to områdeledere. De to arbejdsmiljørepræsentanter og de fire medarbejderrepræsentanter er valgt for to år ad gangen og er på valg i ulige år. De to områdeledere udpeges af studiechefen.

  Studieservices SA-udvalg holder ordinært møde 4 gange om året.

  Rammerne for samarbejdsudvalgets arbejde er bestemt af Samarbejdsaftalen, som er indgået i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. 

  I udvalget lægger vi vægt på et stærkt og løsningsorienteret lokalt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Vi behandler relevante emner inden for arbejds- og personaleforhold, der har betydning for arbejdspladsen.

  Af konkrete emner kan nævnes lokal flextidsaftale, arbejds- og personaleforhold, trivsel mv. Derudover er der en række emner, som altid skal behandles:

  • Institutionens mål, strategi og økonomi
  • Kompetenceudvikling
  • Forskelsbehandling
  • Ligebehandling
  • Medarbejdertilfredshed
  • Arbejdsrelateret stress
  • Mobning, chikane og vold

  Det lokale SA-udvalg i Studieservice har derfor stor indflydelse på, hvordan arbejdsforholdene er lokalt i Studieservice. 

  Du er altid velkommen til at kontakte SA-udvalget, hvis der er noget du ønsker udvalget skal drøfte eller involvere sig i.

 • +

  Kommende møder

  • 18. februar
  • 11. maj
  • 27. september
  • 29. november
 • +

  Referater

 • +

  Forretningsorden og Årshjul

Forkvinde

Næstforkvinde

Medlemmer

Sekretær