Studieservice

Optagelse og Efteruddannelse

Optagelse og Efteruddannelse består af følgende tre teams:

 • Bachelor
 • Indskrivning/kandidat
 • Efteruddannelse

Områdeleder: Ann-Pia Valentin Sørensen

Optagelse (bachelor og indskrivning/kandidat)

Optagelses kerneopgaver ligger inden for optagelse og indskrivning af studerende, orlov fra uddannelser og udmeldelse af studerende på de ordinære heltidsuddannelser på AAU i Aalborg, København og Esbjerg.

Optagelse og indskrivning af studerende på de ordinære uddannelser

 • Optagelse af studerende på bachelor- og professionsbacheloruddannelser via Den Koordinerede Tilmelding
 • Optagelse af studerende på kandidatuddannelser
 • Indskrivning af gæstestuderende
 • Optagelse af udenlandske studerende (kandidat-, udvekslings- & gæstestuderende) på engelsksprogede uddannelser
 • Genindskrivning af studerende
 • Optagelse af studerende på Adgangskursus og gymnasiale enkeltfag
 • Fastsættelse af regler for optagelse og indskrivning af studerende på AAU
 • Administration af fripladser og stipendier til internationale studerende fra ikke-EU lande
 • Opkrævning af uddannelsesgebyr for internationale studerende fra ikke-EU lande.

Orlov

 • Sagsbehandling af orlovsansøgninger fra studerende (danske og internationale)
 • Fastsættelse af orlovsregler for studerende på AAU.

Studieophør

 • Sagsbehandling af studerendes udmeldelse af deres studium
 • Fastsættelse af retningslinier for ophør af indskrivning ved AAU.

information

Øvrige opgaver

 • Aktiverede/revalidender - sagsbehandling i forhold til kommuner/jobcentre
 • Besvarelse af diverse forespørgsler om studieaktivitet m.v.
 • Attestation af SVU-ansøgninger
 • Kontrol af studieaktivitet for heltidsstuderende, som modtager SVU
 • Vejledning af udenlandske studerende i forhold til Udlændingeservice.

Optagelse yder herudover administrativ service og ledelsesinformation til det øvrige AAU samt indgår i udviklingen af studenterregistreringssystemer.

Efteruddannelse

Kontoret for Efteruddannelse fungerer som ”indgangsporten” til AAUs deltidsuddannelser. Vi vejleder potentielle og nuværende studerende omkring AAUs deltidsuddannelser samt varetager administrative opgaver i forhold til optagelse og indskrivning på disse uddannelser. Deltidsuddannelserne omfatter diplomuddannelser, masteruddannelser, ”heltid på deltid”, Tompladsordningen og særligt tilrettelagte kurser.

Kerneopgaverne for kontoret for Efteruddannelse er:

Informationsarbejde og vejledning

 • Offentliggørelse af deltidsudbuddene på UG.dk
 • Opbygning og vedligeholdelse af Studieguiden for Aalborg Universitets deltidsuddannelser
 • Information om AAUs deltidsudbud
 • Vejledning om AAUs deltidsuddannelser, herunder overordnede adgangskrav og deltagerbetaling
 • Vejledning omkring SVU for deltidsstuderende (Statens Voksenuddannelsesstøtte)

Sagsbehandling

 • Sagsbehandling af ansøgninger med henblik på optagelse på deltidsuddannelserne
 • Sagsbehandling af udmeldelser samt genindskrivninger på deltidsuddannelserne
 • Sagsbehandling af aktiverede/revalidender 
 • Sagsbehandling i forhold til nye love og bekendtgørelser på deltidsområdet

Optagelse og opkrævning

 • Optagelse og indskrivning i STADS af studerende på AAUs deltidsuddannelser
 • Opkrævning af deltagerbetaling for deltidsstuderende 

Udviklingsopgaver

 • Udvikling af STADS i forhold til indskrivning på deltidsuddannelserne
 • Udvikling af Ansøgningsportalen (STADS-DANS) (digitalt online system)
 • Samarbejde med fakulteter, studieledere, ankerlærere, studiesekretærer samt eksterne samarbejdspartnere omkring udvikling af deltidsområdet på AAU

øvrige opgaver

 • Administrativ service og rådgivning til fakulteter, studieledere, ankerlærere og studiesekretærer vedrørende deltidsuddannelser
 • Indhentning af deltidsudbud hos studienævn og fakulteter
 • Attestation af SVU-ansøgninger på deltidsområdet
 • Kontrol af studieaktivitet for deltidsstuderende, som modtager SVU

Kontakt

optagelse, bachelor

Mail: bacheloroptag@aau.dk
Telefon: 9940 9425

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12-14
Fredag kl. 12-14
Onsdag lukket.

Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Øst

optagelse, kandidat

Mail: kandidatoptag@aau.dk
Telefon: 9940 9655

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12-14
Fredag kl. 12-14
Onsdag lukket.

Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Øst

efteruddannelse

Mail: efteruddannelse@aau.dk
Telefon: 9940 9420
Man-tors kl. 12-15, fredag kl. 12-14
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Øst