Studieservice

Medarbejdere

 • profile image

  Helle Thomsen

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Dimensionering/adgangsbegrænsning, adgangskrav, politiske tiltag, understøttelse af kvalitetssikring og udvikling af uddannelser, DSUR, Gymnasiesekretariat mv.
 • profile image

  Sebastian Rakov

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • - Akkreditering af eksisterende uddannelser - Ansøgninger om prækvalifikation af nye uddannelser og akkreditering af nye uddannelser - Udvikling af kvalitetssikringssystemet - Implementering af kvalitetssikringsinitiativer - Design og analyse af studiemiljøundersøgelser samt opfølgning på disse - Design og analyse af dimittendundersøgelser samt opfølgning på disse - Ledelsesstøtte til dekaner, studieledere og studienævnsformænd ifm. kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
 • profile image

  Iben Munk Bertelsen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Understøttelse af kvalitetsikring og -udvikling Strategiske og tværgående indsatser på studiemiljøområdet Rådsbetjening af Studiemiljørådet og Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling (RKU)
 • profile image

  Bettina Spleth Bazuin

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • AC-fuldmægtig ved Strategi og Kvalitet, Studieservice
  • Udarbejdelse af statistik, analyse og evalueringer
  • Dimittendundersøgelser
  • Uddannelseszoom
  • Kvalitetsmålingen
 • profile image

  Sara Marie Jensen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Kvalitetssikring Akkreditering Selvevaluering af uddannelser Prækvalifikation, lukning og sammenlægning af uddannelser Nøgletal Studienævnsrapporter Statusnotater for bemanding
 • profile image

  Elisabeth Frederiksen

  Studieadministrativ sagsbehand

 • Arbejdsfunktioner

  • - Understøttelse af AAU's kvalitetssystem, herunder opgaver knyttet til selvevaluering af uddannelser - Bidrag til udvikling af uddannelsesporteføljen, herunder fx. ansøgninger om godkendelse af nye uddannelser, sammenlægninger og titelændringer. - Opfølgning på udfordringer i det fysiske studiemiljø - Understøttelse af prodekaner samt institutter i forhold til evaluering og monitorering af uddannelsernes kvalitet og relevans - Ad hoc-opgaver
 • profile image

  Kristian Haukedal Neergaard

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Arbejdsopgaver: Understøttelse af kvalitetssikring og udvikling af uddannelser, herunder selvevaluering og bemanding, prækvalifikation og sammenlægning af uddannelser, forskningsdækning.
 • profile image

  Carina Back

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • - Understøttelse af kvalitetssystemet, herunder opgaver knyttet til selvevaluering af uddannelser - Prækvalifikation - Opfølgning på den løbende monitorering af studiemiljø - Understøttelse af prodekaner samt institutter i forhold til evaluering og monitorering af uddannelsernes kvalitet og relevans - Ad hoc opgaver
 • profile image

  Lena Højlund Larsen

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Udvikling og revision af AAU's kvalitetssystem. Sikre at kvalitetssystemet lever op til eksterne krav. Ansvarlig for AAU's Kvalitetspolitik og organisering af kvalitetsledelse. Dialog med Akkrediteringsinstitutionen og Ministeriet om kvalitet i uddannelser
 • profile image

  Jane Elisabeth Thomsen

  AC-Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Sekretariatsbetjening af Det Strategiske Uddannelsesråd på AAU. Ledelsesunderstøttelse på gymnasieområdet.