Studieservice

Medarbejdere

 • profile image

  Helle Thomsen

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Dimensionering/adgangsbegrænsning, adgangskrav, politiske tiltag, understøttelse af kvalitetssikring og udvikling af uddannelser, DSUR, Gymnasiesekretariat mv.
 • profile image

  Sebastian Rakov

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • - Akkreditering af eksisterende uddannelser - Ansøgninger om prækvalifikation af nye uddannelser og akkreditering af nye uddannelser - Udvikling af kvalitetssikringssystemet - Implementering af kvalitetssikringsinitiativer - Design og analyse af studiemiljøundersøgelser samt opfølgning på disse - Design og analyse af dimittendundersøgelser samt opfølgning på disse - Ledelsesstøtte til dekaner, studieledere og studienævnsformænd ifm. kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
 • profile image

  Iben Munk Bertelsen

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Understøttelse af kvalitetsikring og -udvikling Strategiske og tværgående indsatser på studiemiljøområdet Rådsbetjening af Studiemiljørådet og Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling (RKU)
 • profile image

  Bettina Spleth Bazuin

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • AC-fuldmægtig ved Strategi og Kvalitet, Studieservice
  • Udarbejdelse af statistik, analyse og evalueringer
  • Dimittendundersøgelser
  • Uddannelseszoom
  • Kvalitetsmålingen
 • profile image

  Sara Marie Jensen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Understøttelse af AAU's kvalitetssystem, herunder opgaver knyttet til evaluering af uddannelser - Bidrag til udvikling af uddannelsesporteføljen, herunder fx. prækvalifikation, sammenlægninger og titelændringer. - Understøttelse af prodekaner samt institutter i forhold til evaluering og monitorering af uddannelsernes kvalitet og relevans. Akkreditering.
 • profile image

  Nils Peter Terp Uhre

  Ukendt

 • Arbejdsfunktioner

  • Projektunderstøttelse på strategiske projekter på uddannelsesområdet - Kvalitetsarbejde - Ad hoc sagsbehandling - Nordjyske Gymnasiers Akademi - ECIU projektet - work package 7 AAU's repræsentant i Ungestrategiens ledergruppe for Aalborg Kommune
 • profile image

  Elisabeth Frederiksen

  AC-Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • - Understøttelse af AAU's kvalitetssystem, herunder opgaver knyttet til selvevaluering af uddannelser - Bidrag til udvikling af uddannelsesporteføljen, herunder fx. ansøgninger om godkendelse af nye uddannelser, sammenlægninger og titelændringer. - Opfølgning på udfordringer i det fysiske studiemiljø - Understøttelse af prodekaner samt institutter i forhold til evaluering og monitorering af uddannelsernes kvalitet og relevans - Ad hoc-opgaver
 • profile image

  Kristian Haukedal Neergaard

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Arbejdsopgaver: Understøttelse af kvalitetssikring og udvikling af uddannelser, herunder selvevaluering og bemanding, prækvalifikation og sammenlægning af uddannelser, forskningsdækning.
 • profile image

  Carina Back

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • - Understøttelse af kvalitetssystemet, herunder opgaver knyttet til selvevaluering af uddannelser - Prækvalifikation - Opfølgning på den løbende monitorering af studiemiljø - Understøttelse af prodekaner samt institutter i forhold til evaluering og monitorering af uddannelsernes kvalitet og relevans - Ad hoc opgaver
 • profile image

  Lena Højlund Larsen

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Udvikling og revision af AAU's kvalitetssystem. Sikre at kvalitetssystemet lever op til eksterne krav. Ansvarlig for AAU's Kvalitetspolitik og organisering af kvalitetsledelse. Dialog med Akkrediteringsinstitutionen og Ministeriet om kvalitet i uddannelser
 • profile image

  Jane Elisabeth Thomsen

  AC-Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Sekretariatsbetjening af Det Strategiske Uddannelsesråd på AAU. Ledelsesunderstøttelse på gymnasieområdet.
 • profile image

  Louise Michelsen

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Understøttelse af prodekaner samt institutter i forhold til evaluering og monitorering af uddannelsernes kvalitet og relevans. Understøttelse af AAU's kvalitetssystem, herunder opgaver knyttet til selvevaluering af uddannelser og uddannelsesberetninger. Udarbejdelse af ledelsesinformation, uddannelsesnotater og rapporter. Koordinering og betjening af AAU Kvalitetsnetværk.