Internationalt Uddannelsessamarbejde

Hvis du ønsker at indgå et nyt internationalt uddannelsessamarbejde og er usikker på hvordan du skal gribe det an, skal du starte med at udfylde denne skabelon og sende den til internationaloffice@aau.dk 

Det du skriver i dokumentet, er ikke bindende, det skal blot hjælpe os med klassificere dit samarbejde og finde den rigtige hjælp til dig i Studieservice. 

Udvekslingsaftale

Hvis du ved at dit samarbejde skal være helt almindelig udveksling af studerende mellem AAU og én international partner, skal du springe dette skridt over, og gå direkte til punktet "Indgå/forny udvekslingsaftale med et udenlandsk universitet" nedenfor.

Double eller joint degree

Hvis du ved at dit samarbejde skal være en joint eller double degree (omfatter, men er ikke begrænset til Erasmus Mundus og Nordic Master) skal du også springe denne formular over og gå direkte til dokumentet “0.2.2 Procedure for evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen” på Kvalitet og Analyses hjemmeside

Procedurebeskrivelser

 • +

  Indgå/forny udvekslingsaftale med et udenlandsk universitet

  Aalborg Universitet kan indgå udvekslingsaftaler med udenlandske universiteter i forbindelse med studentermobilitet.

  Skal aftalen indgås med et universitet under Erasmus+ programmet benyttes en inter-institutionel aftale (Erasmus-aftale).
  Skal aftalen indgås med et tredjelands universitet (oversøisk aftale) benyttes en bilateral udvekslingsaftale.

  BETINGELSER FOR UDVEKSLINGSAFTALEN

  Ifølge krav fra Direktionen skal der opnås balance i forhold til ind- og udgående mobilitet via udvekslingsaftaler. Det betyder bl.a. at der kun indgås nye samarbejdsaftaler, hvis det kan sandsynliggøres, at studerende fra AAU vil rejse til det pågældende universitet, og at der kun modtages én studerende, for hver studerende AAU sender ud.

  Skal en eksisterende aftale fornyes, skal der ske en kvalitetssikring i forhold til sandsynligheden for at en AAU-studerende vil rejse til det pågældende universitet, og antallet af studerende, som kan udveksles, tilpasses aftalen.

  For AAU gælder at alle aftaler vedrørende studenterudveksling skal godkendes på fakultetsniveau.

 • +

  Bilaterale aftaler (oversøiske)

  Til indgåelse/fornyelse af udvekslingsaftaler anvendes AAUs officielle "Bilateral Exchange Agreement"

  Download Bilateral Exchange Agreement

  Hvis Internationalt Kontor modtager en henvendelse fra et udenlandsk universitet vedr. indgåelse/fornyelse af aftale, sender Internationalt Kontor henvendelsen til relevante fakultet. 

   

  procedure

  1. Udfyld aftale med relevante oplysninger.
  2. Underskriv den bilaterale aftale på minimum dekanniveau.
  3. Fremsend aftalen til godkendelse og underskrift hos partneren (fremsend som vedhæftet word-dokument, så partneren har mulighed for at tilføje evt. ændringer) og bed partneren fremsende et underskrevet eksemplar til fakultetet.
  4. Fremsend den endelige aftale til Internationalt Kontor. Skal aftalen underskrives af Rektor (oversættes til President i aftalen), sørger Internationalt Kontor for dette.
  5. Internationalt Kontor registrerer aftalen i partnerdatabasen, så den fremgår af den søgbare database på Internationalt Kontors hjemmeside samt i Workzone.
  6. Internationalt Kontor sender aftalen til fakultetet, som fremsender aftalen til partneruniversitetet.

   

 • +

  Erasmus aftaler

  Til indgåelse af nye aftaler eller fornyelse af nuværende anvendes skabelon for Erasmus-aftale:
   

  download Erasmus-aftale skabelon
  Hvis Internationalt Kontor modtager en henvendelse fra et udenlandsk universitet vedr. indgåelse/fornyelse af aftale, sender vi henvendelsen til det relevante fakultet.

   

  Procedure

  1. Udfyld aftale med relevante oplysninger (udfyld felterne skrevet med rød).
  2. Fremsend aftalen til godkendelse og underskrift hos partneren (fremsend som vedhæftet word-dokument, så partneren har mulighed for at tilføje evt. ændringer) og bed herefter partneren fremsende et underskrevet eksemplar gerne pr. email til fakultetet.
  3. Dekanen underskriver aftalen og aftalen fremsendes til Internationalt Kontor.
  4. Internationalt Kontor registrerer aftalen i partnerdatabasen, så den fremgår af den søgbare database på Internationalt Kontors hjemmeside.
  5. Internationalt Kontor sender aftalen retur til partneruniversitetet og arkiverer i WorkZone.

  Hvis partneruniversitetet har sendt deres udkast til en aftale følges samme procedure fra step 2 og frem.

Mobilitet for ansatte

Kontakt

Bilaterale aftaler

Kenneth Kiel Jensen
E-mail: kkje@adm.aau.dk
Tlf.nr: 9940 9650

Erasmus+ aftaler Inden for EU

Gitte N. Jensen
E-mail: gij@adm.aau.dk
Tlf.nr.: 9940 7501

Erasmus+  aftaler uden for eu

Lotte Sølvkær eller Rikke Sørensen

E-mail: internationaloffice@aau.dk

Tlff. nr.: 9940 9592 eller 9940 7576

Andre aftaletyper

Se Internationalt Uddannelsessamarbejde