Karriere-VIP

 • +

  Hvad er en karriere-VIP?

  Karriere-VIP’en skal være primus motor for indarbejdelse af karrierelæring på studiet og bindeled til og samarbejdspartner med AAU Karriere.

  For at imødekomme rapportens anbefaling nr. 2 om en fælles indsats er rollen som ”karriere-VIP” opstået.

  Beskrivelsen af rollen på denne side er udarbejdet af AAU Karriere og bygger dels på egne erfaringer samt anbefalinger fra videnskabeligt personale, der allerede i større eller mindre grad har erfaringer med denne rolle. AAU Karriere bør konsulteres og inddrages i processen, når I ønsker at etablere rollen som karriere-VIP på jeres studie.

  Overordnet er karriere-VIP’ens formål at sikre en større integration og forankring af karriererelaterede refleksioner og handlinger hos de studerende igennem  uddannelsen.

 • +

  Kulturdanner, medudvikler og tovholder

  Karriere-VIP’en kan beskrives i 3 overordnede punkter:

  1. Kulturdanner og -bærer for employability internt på uddannelsen
  2. En medudvikler af indhold og form på karriereforløbet. En vigtig del af denne rolle er også at give konstruktivt modspil.
  3. Tovholder, koordinator og kontaktperson til AAU Karriere
 • +

  Karriere-VIP'ens vigtighed

  Karriere-VIP-rollen er vigtig i flere henseender:

  • At skabe kontakt til, ejerskab hos og kommunikere med studerende
  • At kvalificere karriereforløbets form og indhold
  • At kunne bære indsatsen videre og sikre en forankring internt på uddannelsen i forbindelse med udfasning af AAU Karrieres strategiske ressourcer.

  Ovenstående punkter betyder, at hvis der ikke udvælges en karriere-VIP på uddannelsen, vil AAU Karriere ikke kunne tilbyde samme tilpasning og omfang af forløbet – og dermed heller ikke samme kvalitet.

 • +

  Karriere-VIP'en funktioner

  Eksempler på konkrete aktiviteter og funktioner:

  • Det er karriere-VIP’ens ansvar at informere de studerende om et givent arrangement – og dermed understøtte størst muligt fremmøde. Både uddannelsesspecifikke og mere generelle. Der opleves mange steder et behov for VIP-opbakning for at sikre fremmøde ved ekstra-curriculære aktiviteter.
    
  • Inddragelse af studiets eksisterende koordinatorer og undervisere i arbejdet for at sikre et fælles ejerskab for processen og inkluderingen af employability-perspektiver i aktiviteter.
    
  • Karriere-VIP’en forventes at samarbejde med AAU Karriere, så den kernefaglige undervisning og employability-indsatsen gensidigt kvalificeres. Det kan fx være i forbindelse med forberedelse til projektorienteret forløb, case-arbejde, workshop om PBL og employability, kompetenceafklaring etc.
    
  • Deltagelse i vidensdelings- og udviklingsmøder med karriere-VIP’ere fra andre uddannelser, faciliteret af AAU Karriere.
    
  • Udvikling af karriereaktiviteter foretages som udgangspunkt i samarbejde med AAU Karriere og/eller AAU Alumni som sparringspartner(e).
    
  • Afrapportering til studieledelse og AAU Karriere med henblik på evaluering af processen og løbende revidering af indhold og form.
 • +

  Forskellige måde at afholde karriereaktiviteter

  Karriereaktiviteter kan gennemføres og afholdes på flere måder, fx:

  • Af karriere-VIP
  • Ved co-teaching med AAU Karriere, alumne, eller anden (ekstern) underviser
  • Ved karriere-VIP drop-ins ved karriereaktiviteter afholdt af AAU Karriere eller andre (herunder også i forbindelse med karriereforløb), for at støtte op om aktiviteten og synliggøre vigtigheden af deltagelse over for de studerende
  • Af andre VIP enten interne fra studiets fagmiljø eller eksterne VIP
  • Af AAU Karriere og/eller dets samarbejdspartnere (a-kasser, fagforeninger, jobcenter mv.)
  • Af eller i samarbejde med AAU Innovation (herunder AAU Match og SEA)
Links fra AAU Karriere