Employability

Med samarbejde kommer vi længst

AAU Karriere tilbyder samarbejde med Aalborg Universitets mange studier om at gøre karrieretankegangen og det at orientere sig imod jobmarkedet til en naturlig del af studiet for netop jeres studerende.

Der er ingen tvivl om, at studiespecifikke karrierearrangementers kvalitet bedst sikres i en fælles proces mellem AAU Karriere og studiet. Vi arbejder både med studier, der er strategisk udvalgt til de såkaldte strategiske integrerede karriereforløb og studier, der på eget initiativ opsøger os for igangsættelse af et integreret karriereforløb.

Vi bestræber os på at levere ydelser af høj kvalitet, og derfor har vi brug for at samarbejde. Indsatserne handler om at give de studerende noget værdifuldt. For at kunne gøre det skal vi samarbejde med dem, der kender de studerende bedst, har kontakt til de studerende og samtidig kender studiets semesterplan og kernefaglighed. Og det er jer.

Som studiesekretær, studieleder, underviser, decentral studievejleder eller andet kan du trække på AAU Karriere i mange forskellige sammenhænge. Det kunne fx være i forbindelse med:

  • Karriereforløb
  • Praktikinformationsmøder
  • Kandidatvalg
  • Aalborg-modellen for problembaseret læring i et karrierelæringsperspektiv
  • Karriereforberedende kurser og workshops, fx om ansøgning og cv
  • Workshop i forbindelse med gruppedannelse
  • Generel sparring om karriereintegration på studiet

Vi er naturligvis åbne over for de idéer og tanker, I arbejder med på det enkelte studie, så del dem med os, og lad os i fællesskab se på, hvordan vi kan samarbejde fremadrettet.

Links fra AAU Karriere