Studieservice

nordjysk Elitesport

Nordjysk Elitesport er en lokal støtte- og rådgivningsordning på AAU og UCN for elitesportsudøvere og elitetrænere, der kombinerer deres sport med en uddannelse.

Nordjysk Elitesport rådgiver og vejleder både potentielle og nuværende studerende elitesportsudøvere om kombinationen af sport og uddannelse og hjælper medlemmerne med støtteordninger og fleksible løsninger i samarbejde med de enkelte studier.

Kerneopgaver for Nordjysk Elitesport er:

  • Yde rådgivning og vejledning til elitesportsudøverne om valg af studie, opstart på studie, kombinationen af sport og uddannelse, håndtering af gruppearbejde og andre spørgsmål/udfordringer de måtte have.
  • Optage dialog med studierne om udøveres udfordringer og potentielle løsninger. Det kan eksempelvis vedrøre muligheder for dispensationer og fleksible individuelle studieplaner.
  • Supportere elitesportsudøverne med værktøjer og støttetilbud – eksempelvis udlån af kamera/diktafon til optagelse af forelæsninger, tildeling af buddy (medstuderende der deler noter fra forelæsninger) mm.
  • Holde Nordjysk Elitesport, og dermed AAU’s og UCN’s tilbud om fleksible uddannelsestilbud for elitesportsudøvere, synlige i regionens elitesportsmiljøer – eks. ved besøg i regionens elitesportsklubber.

Optagelseskrav til Nordjysk Elitesport:

For at kunne blive optaget i Nordjysk Elitesport skal den pågældende udøver/træner være optaget på en af Aalborg Universitets eller UCN’s uddannelser i hele landet, og være udøver eller træner på højeste nationale niveau - eller inden for en overskuelig årrække realistisk kunne komme der.

Ansøgning til ordningen foregår via ansøgningsskema på Nordjysk Elitesports hjemmeside, hvor der ligeledes findes information omkring ordningen: www.nordjyskelitesport.dk

Baggrundsinfo:

Nordjysk elitesport er etableret i 2008 af Aalborg Universitet i samarbejde med UCN, Elitesport Aalborg og AaB. Med initiativet vil parterne sikre, at elitesportsudøvere ikke behøver at vælge mellem at dyrke deres sport og at tage en videregående uddannelse. Det til gavn både for den enkelte udøver og for samfundet generelt.