Studieservice

Eksamen på Aalborg Universitet

Information om eksamen under Corona nedlukning

På denne side samles information til studerende og ansatte i forbindelse med afvikling af eksamener under Corona nedlukningen. 

De enkelte studienævn har ansvaret for at planlægge og afvikle eksamener – og herunder at tage stilling til de ændringer, der måtte være nødvendige som følge af corona nedlukningen. Studierne kan ændre såvel skriftlige som mundtlige prøver til at foregå virtuelt hjemmefra og der er indført særlige procedurer for behandling af ændringer eller dispensationer i forhold til studieordningerne. 

Det formelle grundlag er fastsat af Det Strategiske Uddannelsesråd og kan læses her.

-----------

This page connects info to students and employees on exams during the corona shutdown.

Each Study Board is responsible for planning and conducting exams – including changes necessary due to the corona shutdown. The Study Boards can change both written and oral exams to be conducted via virtual meetings, and special procedures have been imposed for changes and dispensations to study programmes.

The formal regulations have been provided by the Strategic Council for Education and published by Study Service, Educational Law and Secretariat (in danish)

KONTAKT IT-SUPPORT

ITS vejledninger - online eksamen

 SERVICE PORTALEN

 + 45 9940 2020

 Support@its.aau.dk

Studerende - Students

 

Bedømmer - Assessors

 

Studiesekretær (only in danish)