AAU logo

Studieservice

Eksamen på Aalborg Universitet

Udskydelse af prøver - Alle prøver, der var planlagt til at starte d. 7. august, udskydes

Som en konsekvens af den aktuelle situation omkring AAU´s IT-systemer, er det fortsat ikke muligt at afholde eksamen og derfor udskydes afholdelsen af en række prøver:

Alle prøver, der var planlagt til at starte d. 7. august, udskydes.

Prøver med afleveringsfrist d. 7. august vil få forlænget afleveringsfristen.

Studerende vil modtage besked fra deres studie om, hvordan og hvornår de berørte prøver vil blive afviklet.

Eksamensafviklingen forventes afviklet som planlagt fra mandag d. 10. august.

Udskydelse af prøver - Du får besked fra dit studie

Som en konsekvens af den aktuelle situation omkring AAU´s IT-systemer, er det pt. ikke muligt at afholde eksamen, og derfor udskydes afholdelsen af en række prøver:

Alle prøver, der var planlagt til at starte d. 5. og 6. august udskydes.

Prøver med afleveringsfrist d. 5. eller 6. august vil enten få forlænget afleveringsfristen eller blive udskudt.

Studerende vil modtage besked fra deres studie om, hvordan og hvornår de berørte prøver vil blive afviklet.

Lagt online: 06.08.2020 - 08:30

All examinations planned to begin or take place on the 7th of August are being postponed

As a result of the current situation with AAU’s IT systems, it is still not possible to hold examinations, thus a number of examinations will be postponed:

All examinations planned to begin or take place on the 7th of August are being postponed.

For written examinations to be submitted on the 7th of August the deadline will be prolonged.

The departments will inform students on how and when the affected examinations will be held.

Examinations are expected to be hold as planned from Monday the 10th of August.

Postponement of exams - you will be notified by your programme

As a result of the current situation with AAU’s IT systems, it is not possible to hold examinations, thus a number of examinations will be postponed:

All examinations planned to begin or take place on the 5th and the 6th of August are being postponed.

Written examinations to be submitted on the 5th or the 6th of August will either be postponed or the deadline will be prolonged.

The departments will inform students on how and when the affected examinations will be held.

Information om eksamen under Corona nedlukning

På denne side samles information til studerende og ansatte i forbindelse med afvikling af eksamener under Corona nedlukningen. 

De enkelte studienævn har ansvaret for at planlægge og afvikle eksamener – og herunder at tage stilling til de ændringer, der måtte være nødvendige som følge af corona nedlukningen. Studierne kan ændre såvel skriftlige som mundtlige prøver til at foregå virtuelt hjemmefra og der er indført særlige procedurer for behandling af ændringer eller dispensationer i forhold til studieordningerne. 

Det formelle grundlag er fastsat af Det Strategiske Uddannelsesråd og kan læses her.

-----------

This page connects info to students and employees on exams during the corona shutdown.

Each Study Board is responsible for planning and conducting exams – including changes necessary due to the corona shutdown. The Study Boards can change both written and oral exams to be conducted via virtual meetings, and special procedures have been imposed for changes and dispensations to study programmes.

The formal regulations have been provided by the Strategic Council for Education and published by Study Service, Educational Law and Secretariat (in danish)

KONTAKT IT-SUPPORT

ITS vejledninger - online eksamen

 SERVICE PORTALEN

 + 45 9940 2020

 Support@its.aau.dk

Studerende - Students

 

Bedømmer - Assessors

 

Studiesekretær (only in danish)