Studieservice

Eksamen

Koordinering af informationer omkring eksamensområdet kan være en svær størrelse. På denne side har vi prøvet at gøre relevante informationer lettere tilgængelige for dig, så du i dit arbejde ikke skal på flere forskellige sider for at finde de informationer, du har brug for.

Denne side er afgrænset til primært at omhandle den del af eksamensområdet, som Studieservice er ansvarlig for.

Find os her: www.studieservice.aau.dk

Eksamensområdet

Diverse links

Kontakt studieservice

Studiedata - studieregistreringer og -ændringer (STADS)

Studiesystemer - support af systemer

Uddannelsesjura og Sekretariat - regler og afgørelser

Hvis du mener, at siden har mangler i forhold til de informationer, du søger eller hvis der er links, der ikke virker, så kontakt os meget gerne på webadministrator.