Arbejdsmiljø i Studieservice

 • +

  Arbejdsmiljø i Studieservice

  Arbejdsmiljøarbejdet dækker arbejdet med alle forhold, der har betydning for arbejdets sundheds- og sikkerhedsmæssige vilkår - herunder såvel fysiske som organisatoriske og sociale forhold.

  Arbejdsmiljøarbejdet i Studieservice foregår overordnet gennem to forskellige organisatoriske instanser:

  • Arbejdsmiljøgruppen (AMG), der består af Studiechefen og to arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges for to år ad gangen og er på valg i ulige år.
   AMG har til opgave at varetage de daglige operationelle opgaver med arbejdsmiljøet. Herunder eks. henvendelser fra medarbejdere i afdelingen, opfølgning på APV-årshjulet, kontrol af arbejdsmiljø og forebyggelse af risici, undersøgelse af evt. arbejdsulykker, forelægger problematikker for Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget mv.
    
  • Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget (SA-udvalget), der udover medlemmerne fra Arbejdsmiljøgruppen, består af 2 områdeledere og 4 medarbejdere.
   SA-udvalget har ift. arbejdsmiljøet til opgave at varetage virksomhedspolitiske og strategiske opgaver ifm. afdelingens arbejdsmiljø. Der diskuteres således ikke personsager i SA. Læs mere om SA-udvalget i Studieservice.

  Læs evt. mere om arbejdsmiljøorganisationen på AAU i AAU Håndbogen.

 • +

  APV-handleplaner

 • +

  Hvornår kan jeg kontakte arbejdsmiljørepræsentanten?

  Arbejdsmiljørepræsentanterne står til rådighed i alle situationer, hvor du har spørgsmål til eller bekymringer om arbejdsmiljøet.

  Eksempler kunne være:

  • Spørgsmål til arbejdsmiljøregler
  • Spørgsmål til korrekt instruktion eks. ifm. ergonomi
  • Spørgsmål til APV
  • Indberetning af arbejdsulykker, nærved-ulykker eller utilsigtede hændelser
  • Observationer og/eller bekymringer vedr. det fysiske eller organisatoriske og sociale arbejdsmiljø

  Arbejdsmiljørepræsentanterne er underlagt tavshedspligt, hvorfor din henvendelse kun vil blive viderebragt efter forudgående aftale.

Arbejdsmiljørepræsentanter