AAU logo

Studieservice

Sekretariat og Uddannelsesjura

opgaver i Sekretariat og uddannelsesjura

Sekretariat og Uddannelsesjura varetager en bred vifte af opgaver inden for administration, koordinering, samarbejde og udvikling, afgørelsessager samt uddannelsesadministrative regler, herunder

 • Juridiske sekretariatsopgaver, høringer, aktindsigt og generel juridisk bistand
 • Disciplinærsager i forhold til studerende og ph.d.-studerende
 • Forsikring i forhold til studerende
 • Valg til styrende organer på AAU
 • Legalitetskontrol af studieordninger
 • Sagsbehandling af eksamensklager, meritklager og retlige klager over studienævnsafgørelser
 • Vejledning af studienævn og studieledere
 • Fastsættelse og implementering af regelsæt for studerende og studienævn (f.eks. eksamensordning)
 • Afholdelse af kurser og workshops for studienævnsformænd og studieledere vedr. sagsbehandling og forvaltningsret
 • Juridisk vejledning og understøttelse af prodekaner for uddannelse for fagområdet
 • Ledelsesinformation og diverse afrapporteringer og mødeforberedelse
 • Stabsopgaver for studiechef, herunder HR, økonomi mv.
 • Øvrige stabsopgaver, herunder post, rejseafregning, ferie, indkøb
 • Data- og procesejer for tilsynsbasen
 • Data- og procesejer for uddannelsesbasen
 • Data- og procesejer for modulbasen
 • Data- og procesejer for studieordningsbasen

UDVALG OG NETVÆRK

 • Sekretariatsbetjening af SA-udvalget (udvalg for samarbejds- og arbejdsmiljø)
 • Sekretariatsbetjening af Rektors Valgudvalg
 • Sekretariatsbetjening af ingeniørernes landsdækkende censorkorps