AAU logo

Studieservice

Uddannelsesjura og Sekretariat

Regler og ordninger

Midlertidige regler for afvikling af prøver på aalborg universitet

Regler

Tro og love-erklæring

Eksamensinformation

FÆLLESBESTEMMELSER

DIPLOMINGENIØRPRAKTIK

PROJEKTEKSAMEN

Exam Policies and procedures

JOINT PROGRAMME REGULATIONS