AAU logo

Studieservice

Studieadministration

opgaver

Studieadministration varetager drifts- og udviklingsopgaver indenfor det studieadministrative område:

 • Fastsættelse af praksis og procedurer indenfor området
 • Vejledning og support i de studieadministrative processer
 • Afholde kurser i STADS arbejdsgange og processer for institutmedarbejdere
 • Oprettelse, vedligeholdelse og ændring af system- og grunddata
 • Kvalitetssikring af data i STADS og DANS
 • Vedligeholdelse af data i integrationen mellem STADS og studieordnings- og modulbasen
 • Rensning af lister til Uddannelseszoom og indskrivningsoversigter til KOT, STADS-DANS, EVU og IK
 • Ændring og ajourføring af indskrivningsforhold for studerende
 • Optag og studievalg, herunder
  • - opfølgning på studerende med optagelse betinget af supplering efter studiestart
  • - klargøring af studievalgsproces vedr. gymnasielæreruddannelserne
  • - klargøring af proces vedr. valg af tilvalg/specialisering/spor
 • Data- og procesejer for STADS

 

Kontakt

Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Øst

Mail til Studieadministration i Studieservice:
studieadministration@adm.aau.dk