Studieadministration

opgaver

Studieadministration varetager sagsbehandling, drifts- og udviklingsopgaver samt vejledning indenfor det studieadministration:

 • Fastsættelse af praksis og procedurer for STADS-administrationen 
 • Oprettelse af STADS-studieordninger 
 • Vedligeholdelse og kvalitetssikring af data i STADS og DANS
 • Vedligeholdelse af data i integrationen mellem STADS og studieordnings- og modulbasen
 • Udarbejdelse af indskrivningsoversigter vedr. KOT, STADS-DANS, EVU og IK
 • Udarbejdelse og rensning af liste til Uddannelseszoom
 • Administration af indskrivningsforhold for igangværende studerende
 • Opfølgning på studerende med optagelse betinget af supplering efter studiestart
 • Kontrollister vedrørende forhåndsmerit
 • Vejledning og understøttelse indenfor områdets opgaveportefølje
 • Afholde kurser i STADS arbejdsgange for institutmedarbejdere
 • Indgå i arbejdsgrupper i forbindelse med systemudvikling og datahåndtering

Åbent kontor

Hands on på studieadministrative opgaver.

Hver onsdag kl. 9:00 - 11:30 vil vi stå klar til at hjælpe med konkrete og presserende studieadministrative opgaver.

Ansatte i Aalborg kan komme til åbent kontor :

Sted: Fibigerstræde 10, lokale 3-09
Husk at medbringe egen pc

København og Esbjerg kan via Skype eller Telefon kontakte:

DATO KONTAKT LOK.NR.
07.11 Birgitte Rye 7334
14.11 Pia V. Jensen 3484
21.11 Hanne Milano 9597
28.11 Kamilla K. Jensen 9611
05.12 Rikke Mikkelsen 9648
12.12 Birgitte Rye 7334


Tilmelding er ikke nødvendig

Kontakt

Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Øst

Mail til Studieadministration i Studieservice:
studieadministration@adm.aau.dk