Studievejledning og Internationalt Kontor

Kerneopgaverne for Studievejledning og Internationalt Kontor er at yde information og vejledning til potentielle og nuværende studerende, og at varetage og styrke internationaliseringen på AAU.

Vejledning

 • Vejledning om universitetets fuldtidsuddannelser, herunder studieform, optagelsesregler, muligheder undervejs og fremtidige jobmuligheder.
 • Vejledning om meritansøgning, orlov og studieophør.
 • Vejledning af studerende med studiemæssige eller personlige problemer.
 • Vejledning af studerende i forbindelse med studie- eller praktikophold i udlandet.

Information

 • Koordinering og afholdelse af informationsarrangementer, fx Studiepraktik og Åbent Hus.
 • Koordinering og afholdelse af informationsarrangementer om studie- og praktikophold i udlandet.
 • Udarbejdelse af og bidrag til online informationsmateriale, bl.a. til Studieguiden, Adgangstjekker, Uddannelsestjekker, Uddannelsesguiden.
 • Information til og samarbejde med det øvrige vejledningssystem internt på AAU - såsom decentrale studievejledere og de øvrige afdelinger i Studieservice - i form af fx kurser, nyhedsbreve, hjemmeside for studievejledere på AAU, informations- og netværksmøder.
 • Information til og samarbejde med det øvrige eksterne vejledningssystem - såsom Studievalg og Studenterrådgivningen - i form af fx nyhedsbreve, informationsmøder og fælles koordinering af vejledningstilbud.
 • AAU Studievejledning indgår desuden i forskellige interne og eksterne udviklingsprojekter og yder administrativ service og ledelsesinformation til det øvrige AAU.

Internationalisering

 • Koordinering og administration af det nordiske udvekslings- og stipendieprogram Nordplus
 • Koordinering og administration af det europæiske udvekslings- og stipendieprogram Erasmus
 • Koordinering og administration af oversøiske udvekslings- og stipendieprogrammer og bilaterale aftaler
 • Optag af oversøiske exchange studerende på engelsksprogede uddannelser
 • Koordinering af velkomstdage for internationale studerende
 • Diverse afrapportering vedr. studentermobilitet
 • Administration af stipendier (til studie- & praktikophold, stats – og kulturstipendier)
 • Administration af Rektors Internationaliseringspulje
 • Servicering af ledelsen i internationaliseringsspørgsmål

Internationalt Boligkontor

 • Internationalt Boligkontor er ansvarlig for tildeling og administration af boliger til de internationale studerende og gæste forskere/undervisere på Aalborg Universitet.

Kontakt

AAU Studievejledning

Mail: studievejledning@aau.dk
Telefon: 9940 9440 (man-fre kl. 12-15)
Fibigerstræde 10, lok. 1-13a
9220 Aalborg Øst

internationalt kontor

Personlig henvendelse: man-fre kl. 12-15
Fibigerstræde 10, lok. 1-14
9220 Aalborg Øst
Telefon: se medarbejderlisten