Studievalg Nordjylland

Studievalg vejleder om valg af videregående uddannelse og erhverv i hele Danmark. Der er syv Studievalgcentre, herunder i Nordjylland, Sydjylland og København.

Kundekredsen er ikke begrænset til potentielle AAU-studerende, men er et tilbud til alle – også studerende på videregående uddannelse, som ønsker at skifte til noget andet.

Studievalg er oprettet og finansieret af Uddannelsesministeriet.

Se mere information på: Studievalgs hjemmeside.