Sekretariat

opgaver

Sekretariatet i Studieservice varetager en bred vifte af opgaver inden for administration, koordinering, samarbejde og udvikling, herunder:

 • Stabsopgaver for studiechef, herunder HR, økonomi mv.
 • Øvrige stabsopgaver, herunder rejseafregning, ferie, indkøb
 • Ledelsesinformation og diverse mødeforberedelse
 • Strategiopfølgning
 • Juridiske sekretariatsopgaver, høringer og generel juridisk bistand
 • Fastsættelse og implementering af nye regelsæt
 • Disciplinærsager i forhold til studerende
 • Valg til styrende organer på AAU (med bidrag fra Studie-IT m.fl.)
 • Fremdriftsreform
 • Dimensionering
 • Gymnasiesekretariat
 • Studentertal og statistik
 • Kommunikation og koordinering
 • SU/AMU

Udvalg og netværk

 • Sekretariatsbetjening af Det Strategiske Uddannelsesråd
 • Sekretariatsbetjening af SA-udvalget (udvalg for samarbejds- og arbejdsmiljø)
 • Medlem af Fremdriftsnetværket