Kvalitetsenheden

Opgaver

Kvalitetsenheden i Studieservice arbejder med akkreditering samt kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser og har følgende kerneopgaver:

 • Dialog med ministeriet, Danmarks Akkrediteringsinstitutionen samt Danmarks Evalueringsinstitut vedr. kvalitetssikring og akkreditering
 • Udvikling af universitetets kvalitetssikringssystem i henhold til eksterne krav, interne processer samt strategiske indsatser
 • Udvikling og revidering af kvalitetssikringspolitikker og -strategier
 • Sagsbehandling af tværgående analyser iværksat af Danmarks Akkrediteringsinstitution samt Danmarks Evalueringsinstitut
 • Evaluering af det eksisterende kvalitetssikringssystem
 • Opdatering af AAU’s kvalitetssikringshjemmeside på nettet: www.kvalitetssikring.aau.dk
 • Godkendelse af nye uddannelser (prækvalifikation)
 • Akkreditering af eksisterende uddannelser (uddannelsesakkreditering)
 • Dialog med ministeriet og fakulteterne vedr. ansøgninger om sammenlægning og lukning af uddannelser
   

Udvalg og grupper

 • Sekretariatsbetjening for Rådet for kvalitetssikring og -udvikling
 • Sekretariatsbetjening for Studiemiljørådet
 • Tovholder og sekretariatsbetjening for Kvalitetssikringsgruppen (Arbejdsgruppe med centrale kvalitetsmedarbejdere og fakulteternes kvalitetsmedarbejdere)
 • Medlem af IT-styregruppen for kvalitetssikring og -udvikling (IT-KvUd)
 • Medlem af Akkrediteringsgruppen, nedsat under Uddannelsesgruppen under Danske Universiteter