AAU logo

Studieservice

Studieservice

Velkommen til Studieservice

Studieservice varetager en bred vifte af opgaver inden for det studieadministrative område og har til opgave at understøtte universitetets arbejde som en velfungerende uddannelsesinstitution. Der er tale om hjælp til løsning af planlægnings- og ledelsesopgaver og om service over for ansøgere, studerende og dimittender.

I efteråret 2015 overgik Studieservice til en ny organisering og skiftede i forbindelse med ændringen navn fra Studieforvaltningen til Studieservice - forkortet STS.

Studieservice er organiseret i nedenstående områder, og leder af Studieservice er studiechef Lone Vestergaard. Fra den 1/1 2016 indgår Kvalitetssikring også som et nyt område i Studieservice.